Kållered ishall
 
Thursday 2/2/2023 
09:00-12:00125857 Kållereds Sportcenter/Rinken Sinntorpskolan (Joacim Mellberg) Enstaka bokningSkridskoåkningSINNTORP ÅK F1-3  70   
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-18:30125839 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Friday 2/3/2023 
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-20:00125929 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Saturday 2/4/2023 
12:00-16:00125842 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
16:00-17:30125874 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
Sunday 2/5/2023 
11:00-12:30125875 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
20:00-22:00125884 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Monday 2/6/2023 
06:45-07:35123742 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb SäsongsbokningIshockeySKILLSTRÄNING    
09:00-12:00127587 Kållereds Sportcenter/Rinken Hallenskolan Enstaka bokningSkridskoåkningHALLENSKOLAN ÅK 7-9  48   
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Tuesday 2/7/2023 
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-22:50125837 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Wednesday 2/8/2023 
09:00-12:00125858 Kållereds Sportcenter/Rinken Sinntorpskolan (Joacim Mellberg) Enstaka bokningSkridskoåkningSINNTORP ÅK4-5  70   
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Thursday 2/9/2023 
09:00-12:00125857 Kållereds Sportcenter/Rinken Sinntorpskolan (Joacim Mellberg) Enstaka bokningSkridskoåkningSINNTORP ÅK F1-3  70   
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-18:30125839 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Friday 2/10/2023 
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-20:00125929 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Saturday 2/11/2023 
12:00-16:00125842 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
16:00-17:30125874 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
Sunday 2/12/2023 
11:00-12:30125875 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
20:00-22:00125884 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Monday 2/13/2023 
08:00-10:00126601 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb Enstaka bokningKonståkningKONSTÅKNING    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Tuesday 2/14/2023 
08:00-10:00126602 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb Enstaka bokningIshockeyHOCKEY    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-22:50125837 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Wednesday 2/15/2023 
08:00-10:00126602 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb Enstaka bokningIshockeyHOCKEY    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Thursday 2/16/2023 
08:00-10:00126602 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb Enstaka bokningIshockeyHOCKEY    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-18:30125839 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Friday 2/17/2023 
08:00-10:00126602 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb Enstaka bokningIshockeyHOCKEY    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-20:00125929 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Saturday 2/18/2023 
12:00-16:00125842 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
16:00-17:30125874 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
Sunday 2/19/2023 
11:00-12:30125875 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
20:00-22:00125884 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Monday 2/20/2023 
06:45-07:35123742 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb SäsongsbokningIshockeySKILLSTRÄNING    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Tuesday 2/21/2023 
09:45-12:10127790 Kållereds Sportcenter/Rinken Streteredsskolan Enstaka bokning 6 A+C    
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-22:50125837 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Wednesday 2/22/2023 
10:00-14:00127791 Kållereds Sportcenter/Rinken Streteredsskolan Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Thursday 2/23/2023 
09:00-12:00127926 Kållereds Sportcenter/Rinken Hällesåkersskolan (Gun Schyman) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-18:30125839 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Friday 2/24/2023 
12:00-14:00127889 Kållereds Sportcenter/Rinken Hallenskolan (Fredrik Schelin) Enstaka bokningSkolaktivitet  45   
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-20:00125929 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Saturday 2/25/2023 
12:00-16:00125842 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
16:00-17:30125874 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
Sunday 2/26/2023 
11:00-12:30125875 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid StälltidAllmänhetens åkningALLMÄNHETENS ÅKNING    
20:00-22:00125884 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Monday 2/27/2023 
06:45-07:35123742 Kållereds Sportcenter/Rinken Kållered Sportklubb SäsongsbokningIshockeySKILLSTRÄNING    
08:30-14:00123939 Kållereds Sportcenter/Rinken Brattåsskolan (Christer Bengtsson) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Tuesday 2/28/2023 
08:30-14:00123939 Kållereds Sportcenter/Rinken Brattåsskolan (Christer Bengtsson) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-22:50125837 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Wednesday 3/1/2023 
08:30-14:00123939 Kållereds Sportcenter/Rinken Brattåsskolan (Christer Bengtsson) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
Thursday 3/2/2023 
08:30-14:00123939 Kållereds Sportcenter/Rinken Brattåsskolan (Christer Bengtsson) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-18:30125839 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING    
Friday 3/3/2023 
08:30-14:00123939 Kållereds Sportcenter/Rinken Brattåsskolan (Christer Bengtsson) Enstaka bokning     
14:00-15:00127792 Kållereds Sportcenter/Rinken Kultur och Fritid Ställtid ISVÅRD    
15:00-20:00125929 Kållereds Sportcenter/Rinken Mölndals Konståkningsklubb SäsongsbokningKonståkningKONSTÅKNING